Regeerakkoord 1963

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Het regeerakkoord van 1963 omvat de afspraken gemaakt tussen regeringspartijen KVP i, CHU i, ARP i en VVD i, en vormde de basis voor het kabinet-Marijnen i. Het is het eerste regeerakkoord dat werd afgesloten. Voor 1963 werden er regeringsprogramma's i afgesloten. Centraal stond de introductie van een Pacificatiecommissie die de 'omroepkwestie' (toetreding nieuwe omroepen en reclame) moest oplossen.

Dit waren een aantal van de belangrijkste beleidspunten uit het regeerakkoord:

1.

Sociaal-economisch

  • Het doorvoeren van een verdere verlaging van de belasting.
  • De sociale zekerheid in Nederland verder uitbouwen.
  • Het sociaal minimum van de AOW- en AWW-uitkeringen geleidelijk opvoeren.
  • Het introduceren van een nieuwe Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering en een wet over verzekering van zware geneeskundige risico's.
  • Het doorzetten van de vrijere loonpolitiek van het kabinet-De Quay i.
  • Genoeg woningen realiseren om de woningnood tegen 1970 op te lossen.
 

Meer over