COM(2013)527 - Vaststelling voor verschillende jaren van de productieheffingen in de sector suiker, de aanvullende heffing en de betalingen van suikerfabrikanten aan suikerbietenverkopers - EU monitor

EU monitor
Zondag 12 juli 2020
kalender

COM(2013)527 EUe - Verordening
Vaststelling voor verschillende jaren van de productieheffingen in de sector suiker, de aanvullende heffing en de betalingen van suikerfabrikanten aan suikerbietenverkopers

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze Verordening i is opgesteld door het Directoraat-generaal Landbouw (AGRI) i van de Europese Commissie en op 17 juli 2013 gepubliceerd.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot vaststelling van de bedragen van de productieheffingen in de sector suiker voor de verkoopseizoenen 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 en 2005/2006, de coëfficiënt voor de berekening van de aanvullende heffing voor de verkoopseizoenen 2001/2002 en 2004/2005 en de bedragen die de suikerfabrikanten aan de suikerbietenverkopers moeten betalen vanwege het verschil tussen het maximumbedrag van de heffingen en de voor de verkoopseizoenen 2002/2003, 2003/2004 en 2005/2006 te innen heffingsbedragen

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing the production levies in the sugar sector for the marketing years 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, the coefficient required for calculating the additional levy for the marketing years 2001/2002 and 2004/2005 and the amounts to be paid by sugar manufacturers to beet sellers in respect of the difference between the maximum amount of the levies and the amount of these levies to be charged for the marketing years 2002/2003, 2003/2004 and 2005/2006
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2013)527 NLEN
Extra COM-nummers COM(2013)527
Procedurenummer i 2013/0252(NLE)
Celex-nummer i 52013PC0527

2.

Key dates

Document 17-07-2013
Online publicatie 18-07-2013
Besluit 02-12-2013; Verordening 2013/1360
Bekendmaking in Publicatieblad i 19-12-2013; PB L 343 p. 2-6

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.