Instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede (IcSP) - EU monitor

EU monitor
Maandag 30 november 2020
kalender

Instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede (IcSP)

Het instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede is gericht op vredesopbouw en hulp aan buurlanden. Het kan worden ingezet wanneer er hulp nodig is in het geval van crisis of de dreiging van een conflict en een snelle, adequate reactie vereist is, bij assistentie in conflictpreventie en voorbereidingsmaatregelen of bij assistentie voor behandeling van mondiale en transnationale dreigingen.

Technische en financiële steun onder dit instrument is gericht op drie prioriteiten:

  • Snelle respons op crises of dreigende crises om politieke conflicten te voorkomen of om ervoor te zorgen dat situaties niet ontaarden in een gewapend conflict
  • Conflictpreventie en crisisparaatheid
  • Het aanpakken van mondiale bedreigingen, door middel van langetermijnmaatregelen

Entiteiten die in aanmerking komen voor financiering zijn onder meer:

  • Organen van een EU-lidstaat, partnerland, partnerregio of ander land die bijdragen aan de doelstellingen van dit instrument
  • Europese agentschappen
  • Internationale organisaties
  • Gezamenlijke instanties (partnerregio's en de Gemeenschap)
  • Partnerlanden en -regio's

De begroting van het IcSP voor 2014-2020 bedraagt 2.339 miljard EUR.

1.

Meer informatie