Kamervragen over het bericht ‘Experiment met fatale afloop'

Met dank overgenomen van V.A. (Vera) Bergkamp i, gepubliceerd op maandag 19 augustus 2013, 1:57.

Zaterdag berichtte de Volkskrant dat de zorginstelling Novo werkte met een zelfbedachte en omstreden behandelmethode. Naar aanleiding van dit bericht stelde ik de volgende aanvullende Kamervragen. Zie ook mijn Kamervragen van 14 augustus en Kamervragen van 8 augustus n.a.v. de recente gebeurtenissen in Novo.

2013Z15933

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de toepassing van een zelfbedachte behandelmethode (ingezonden 19 augustus 2013)

  • Bent u bekend met het artikel ‘Experiment met fatale afloop'? 1)
  • Klopt het dat de zorginstelling van zorgaanbieder Novo in Onnen experimenteerde met een zelfbedachte behandelmethode?
  • Is het in Nederland toegestaan te experimenteren met een behandelmethode? Zo ja, onder welke voorwaarden, en met welk toezicht? Voldeed de zorginstelling van Novo in Onnen aan deze voorwaarden, en was het toezicht hierop adequaat? Zo nee, verbindt u hier consequenties aan? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
  • Wat zijn de regels wanneer een zorginstelling een locatie overneemt met een indicatie, zoals een BOPZ-indicatie, die de instelling zelf niet heeft? Heeft de zorginstelling van Novo in Onnen zich gehouden aan deze regels? Zo nee, verbindt u hieraan consequenties? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
  • 1) 
    Volkskrant, 17 augustus 2013, ‘Experiment met fatale afloop.’