Kamervragen over het bericht “Mishandeling Marokkaanse kinderen onderschat”

Met dank overgenomen van V.A. (Vera) Bergkamp i, gepubliceerd op woensdag 11 september 2013, 2:04.

2013Z17163

Vragen van de leden Bergkamp en Van Weyenberg (beiden D66) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht “Mishandeling Marokkaanse kinderen onderschat” (ingezonden 11 september 2013)

1

Wat is uw reactie op het artikel “Mishandeling Marokkaanse kinderen onderschat”? 1)

2

Was u op de hoogte van deze cijfers over mishandeling binnen Marokkaanse gezinnen?

3

Bestaat er voor Marokkaanse gezinnen al een speciale benaderingswijze wat betreft mishandeling binnen gezinnen?

4

Deelt u de mening van mevrouw Lahlah dat er op dit moment te weinig aandacht is voor slachtofferschap en preventie van mishandeling?

5

Bent u bereid de aanbevelingen uit het onderzoek van mevrouw Lahlah over te nemen?

  • 1) 
    Nederlands Dagblad 10 september:

http://www.nd.nl/artikelen/2013/september/10/mishandeling-verklaart-deel-marokkanenprobleem