Kamervragen over wijziging van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Met dank overgenomen van V.A. (Vera) Bergkamp i, gepubliceerd op vrijdag 13 september 2013, 2:26.

2013Z17379

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de wijziging van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (ingezonden 13 september 2013)

  • Is de nieuwe Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) ook van toepassing op hulphonden? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid om die toepassing te bevorderen wanneer dit nog niet het geval is?

----------------------------------------------------

Zie ook de Kamervragen van 8 augustus jl.

over het weigeren van geleidehonden in openbare gelegenheden