Overeenkomst voor verbetering textielsector Bangladesh - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 7 juli 2020
kalender

Overeenkomst voor verbetering textielsector Bangladesh

Met dank overgenomen van E.M.J. (Lilianne) Ploumen i, gepubliceerd op dinsdag 24 september 2013, 13:33.

Samen met Canada en het Verenigd Koninkrijk heb ik een overeenkomst getekend met de Internationale Arbeidsorganisatie ILO ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de kledingfabrieken in Bangladesh. Met het grootschalige programma gaat de ILO misstanden op het gebied van de brand- en bouwveiligheid in Bangladesh aanpakken. Ook wordt via dit programma Bengaalse vakbonden, inspecteurs en ondernemersraden ondersteund.

Eerder dit jaar nam ik het voortouw om samen met andere landen de misstanden in de textielsector in Bangladesh aan te pakken. Alle betrokken partijen - de Nederlandse textielsector, producenten, consumenten en overheden - moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen om de vicieuze cirkel te doorbreken.

De onveiligheid in textielfabrieken in Bangladesh is structureel en zeer schrijnend. We mogen niet accepteren dat textielarbeiders enorme veiligheidsrisico’s moeten lopen om voor ons spijkerbroeken en T-shirts te maken. Ik verwacht van onze bedrijven dat ze hun verantwoordelijkheid nemen in de keten en ten minste naar de OESO-richtlijnen handelen. Lees verder op rijksoverheid.nl >