Minder brandstof, meer vermogen

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op woensdag 25 september 2013.

De motor van de Vaderlandse economie hapert en sputtert. De motor is op zich nog prima, maar levert nog maar een fractie van haar vermogen. Hoe dat komt? Iets met de brandstof. De tank zit boordevol, maar de leidingen zitten een beetje verstopt. Is dat alles? Nee, de carburateurs zijn het echte probleem. Daar wordt de brandstof verdeeld over de cilinders. Daar gaat het helemaal mis. En de turbo staat uitgeschakeld. Juist die kan voor wat extra vermogen zorgen.

(om de beeldspraak een beetje te snappen: brandstof = geld, de tank = de kapitaalmarkt, leidingen = de Overheid, carburateurs = de banken, cilinders = het bedrijfsleven, turbo = innovatie)

MINDER BRANDSTOF, MEER VERMOGEN

Om een lang verhaal kort te maken: het gaat slecht met de kredietverlening aan het bedrijfsleven. En met de kredietverlening aan ZZP-ers en Freelancers gaat het helemaal beroerd. Vorig jaar ging bij de grotere bedrijven ruim een kwart van de kredietaanvragen niet door. Bij het kleinbedrijf was dat zelfs bijna de helft. En dat is er dit jaar bepaald niet beter op geworden. Er zit iets paradoxaals in: hoe kleiner de kredietaanvraag, hoe groter de kans op afwijzing. Wil je dus nog enige kans hebben, vraag dan een vermogen. Onder de 200.000,- worden de meeste aanvragen niet eens in behandeling genomen. Ze komen doorgaans niet verder dan de voordeur.

Vicieuze cirkel

Banken hebben het te druk om hun wonden te likken, hun troep op te ruimen, hun gaten te dichten, hun knopen te tellen, hun buffers te versterken en hun zaakjes op orde te krijgen. Zo is er een vicieuze cirkel aan het ontstaan. Het uitblijven van noodzakelijke kredieten veroorzaakt slechte resultaten, waardoor bedrijven in de problemen komen, waardoor banken kritischer worden op het uitlenen van geld. Kortom, het geld is er wel. Alleen de verdeling ervan – de carburateur – is dringend aan een fikse opknapbeurt toe.

Turbo erop

Ik heb me het afgelopen jaar binnen de VVD behoorlijk sterk gemaakt voor een kleinere afhankelijkheid van banken. En voor het invoeren van andere vormen van kredietverstrekking. Om te beginnen heb ik me hard gemaakt voor de openstelling van de Borgstellingsregeling MKB. Zodat ook andere kredietvormen dan die van banken voor een borgstelling in aanmerking komen. Met succes. En nu zijn we bezig om de mogelijkheden van alternatieve kredietverstrekking te promoten. Zoals Kredietunies, crowdfunding, MKB-obligaties en private investeringen. Of, voor de techneuten onder ons: weg met de carburateurs, lang leve de directe inspuiting! En als we bedrijfswinsten gaan gebruiken om meer te investeren en te innoveren, dan zetten we er ook nog eens een turbo op. Oftewel, dan kunnen  we met minder brandstof meer vermogen leveren.

Qredits

Voor kleine bedrijven, freelancers en ZZP-ers bestaat er ook nog zoiets als Qredits: een organisatie die doet in micro-financiering en daar direct een aantal tools en een bedrijfscoach aan koppelt. Voorwaarde is dan wel een goed bedrijfsplan. Maar ook daarmee willen en kunnen ze helpen. VVD-minister Henk Kamp is nu aan het kijken of de limiet voor microfinanciering kan worden opgetrokken van € 50.000,- naar € 100.000,- Als dat lukt, dan hebben freelancers en ZZP-ers het motortje zo weer aan de praat. En al die kleine motortjes kunnen meer dan voldoende trekkracht leveren.

Alternatieve kredietverstrekkers

Binnen de VVD willen we doorpakken met en werk maken van de concurrentie tussen alternatieve kredietverstrekkers. We willen van de nood een deugd maken en andere financieringsvormen een kans bieden. Samen met collega Aukje de Vries wil ik ze gaan promoten en in de praktijk gaan uitzoeken hoe met name de kleinere bedrijven en freelancers daarmee geholpen kunnen worden. Dus, Dames & Heren zelfstandigen: heeft u ervaringen op dat vlak? Ik hou me aanbevolen. Want van de banken hoeven we het voorlopig niet te hebben.

Deze keer geen groet vanaf het Binnenhof,

Maar vanuit de achtertuin

Erik Ziengs

Lid Tweede Kamerfractie van de VVD