Internationale actie tegen kindhuwelijk

Met dank overgenomen van E.M.J. (Lilianne) Ploumen i, gepubliceerd op woensdag 25 september 2013, 11:03.

Tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heb ik samen met de regeringen van Canada en Ghana een internationale actie aangekondigd tegen kindhuwelijken. Kindhuwelijken zijn in strijd met de fundamentele mensenrechten. Een effectieve internationale aanpak is nodig om kindhuwelijken uit te bannen.

Jaarlijks vinden wereldwijd maar liefst 14 miljoen kindhuwelijken plaats, veelal met afschuwelijke gevolgen voor de bruidjes. Het is haast niet voor te stellen wat die meisjes wordt aangedaan. Vaak worden ze van de een op de andere dag vreselijk uitgebuit, zijn ze dagelijks slachtoffer van huiselijk en seksueel geweld, mogen ze niet meer naar school en lopen ze enorme gezondheidsrisico's door vroege zwangerschap. Lees verder op rijksoverheid.nl >