Gezondheid: je eigen zorg?

Democratie in debat logo

De gezondheidszorg vormt een steeds grotere kostenpost voor de overheid. Waar ligt de grens? Mag de overheid besluiten dure behandelingen niet meer te vergoeden? Moeten mensen zelf verantwoordelijk worden gesteld voor hun leefstijl en de daarbij behorende zorgkosten? Welke alternatieven bieden de verschillende partijen?

Inhoudsopgave

  1. Video-opname
  2. Verslag

1.

Video-opname

Voor het afspelen van deze video is Flash nodig. Klik op deze link om de nieuwste versie te downloaden.
Ockje Tellegen en Henk van Gerven. De moderators zijn Kars Veling en Roos Wouters.

2.

Verslag

Op vrijdag 8 november werd er een debat gehouden tussen Henk van Gerven i (zorgwoordvoerder SP in de Tweede Kamer) en Ockje Tellegen i (zorgwoordvoerder VVD in de Tweede Kamer) over de rol van de overheid op het gebied van onze gezondheid. Dit debat was het laatste themadebat van Democratie in Debat van 2013.

Henk van Gerven vond dat de overheid haar burgers moest beschermen tegen andere, ongezonde burgers. Ockje Tellegen vond daarentegen dat er genoeg campagnes lopen vanuit de overheid: “Mensen moeten zelf hun afweging maken.” Hoe de zorgkosten precies in toom moeten worden gehouden, daar waren de sprekers het niet over eens. Over de vergoedingen van behandelingen en de leeftijdsgrenzen die daarbij zouden kunnen worden getrokken, waren ze dat daarentegen wel. Tellegen: “Kosten en leeftijd mogen nooit een afweging zijn om nog behandeld te kunnen worden. Wat de patiënt wil en kan, moet leidend zijn.”