Ruimte voor fietsers door minder uitstoot fijnstof

Met dank overgenomen van H.J.M. (Henk) Leenders i, gepubliceerd op maandag 14 oktober 2013, 17:33.

Foto Flickr / ednl

De Partij van de Arbeid pleit voor meer strikte Europese fijnstofnormen voor brommers en scooters. Die normen zijn er nu nog niet. Wat ons betreft moeten brommers en scooters schoner worden zodat ook zij, naast fietsers, een plek op de fietspaden kunnen hebben.

Volgende week heeft staatssecretaris van Milieu Wilma Mansveld een overleg met Europese collega’s, onder meer over normen voor de uitstoot van vervuilende stoffen. De PvdA heeft er bij de staatssecretaris op aangedrongen dit specifieke probleem aan te kaarten en zich sterk te maken voor een Europese norm voor de uitstoot van ultrafijnstof voor de brommers en scooters.

De staatssecretaris heeft aangegeven die aandacht te vragen en aan te dringen op Europese normen. Dat betekent uiteindelijk meer ruimte voor fietsers door minder uitstoot van fijnstof.

Deze zomer verscheen een alarmerend rapport van TNO over de uitlaatgasemissies van brommers en scooters. TNO heeft geconstateerd dat zij een veel te grote uitstoot hebben van zogenoemd ultra fijnstof. Van ultra fijnstof is bekend dat het grote gevolgen kan hebben voor de gezondheid van mensen in de zogenaamde risicogroepen. Dat zijn overwegend ouderen en mensen met luchtwegaandoeningen als astma en COPD.

Wat is het probleem? Door het grote succes van de elektrisch aangedreven fietsen is het voor een veel grotere groep mensen mogelijk om te fietsen. Het zijn juist de ouderen en mensen met luchtwegaandoeningen die meer en dankbaar gebruik maken van die fietsen. Wij zijn daar blij mee. Waar mensen eerder minder mobiel waren, is er door de nieuwe fietsen een toename van de mobiliteit. Ook zij kunnen meer meedoen aan de samenleving. Minder eenzaamheid, meer beweging en dus minder gezondheidsproblemen.

Iedereen blij? Nee dus! Ouderen en mensen met luchtwegaandoeningen samen op het fietspad met brommers en scooters die lokaal te veel fijnstof uitstoten. Minder ruimte voor fietsers dus! Hoewel de bijdrage van brommers en scooters aan de nationale emissie van stoffen gering is, is de lokale belasting (op de fietspaden) te hoog. En dat vinden we een slechte ontwikkeling.