Meer zeggenschap in staatsbedrijf

Met dank overgenomen van J.R.V.A. (Jeroen) Dijsselbloem i, gepubliceerd op vrijdag 18 oktober 2013, 17:33.

Foto PvdA

De Staat krijgt een grotere stem in de bedrijfsvoering van staatsondernemingen. Als een staatsbedrijf bijvoorbeeld voor miljarden gaat investeren, dan willen we daar voortaan in een vroeg stadium bij betrokken zijn en meebeslissen. Zo zorgen we ervoor dat deze bedrijven, zoals Schiphol en de NS, het publieke belang blijven dienen en geen financiële risico’s nemen die nadelig kunnen uitvallen voor de samenleving als geheel.

Bedrijven met een groot maatschappelijk nut, zoals de Gasunie en Tennet, blijven in staatshanden. Onze gas- en elektriciteitsleveranties hebben een te grote publieke waarde om volledig aan de markt te worden overgelaten.

Daarnaast beperken we de variabele bonussen binnen deze ondernemingen tot maximaal 20 procent van het jaarsalaris. Door deze financiële prikkel af te zwakken maken we staatsondernemingen dienstbaar aan de samenleving. Kortetermijnbonussen najagen past daar niet bij.