SWD(2013)503 - Jaarlijkse strategie voor humanitaire hulp, 2014: algemene richtlijnen voor operationele prioriteiten - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 10 juli 2020
kalender

SWD(2013)503 EUe
Jaarlijkse strategie voor humanitaire hulp, 2014: algemene richtlijnen voor operationele prioriteiten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële Engelstalige titel

Annual Strategy for Humanitarian Aid in 2014: General Guidelines on Operational Priorities
 
Rechtsinstrument Werkdocument Europese Commissie
COM-nummer i SWD(2013)503
Extra COM-nummers SWD(2013)503
Celex-nummer i 52013SC0503

2.

Key dates

Document 02-12-2013
Online publicatie 02-12-2013

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.