Copernicusprogramma

Het Copernicusprogramma is het kader voor het gebruik kunnen maken van alle informatie die het Europese systeem satellieten en meetstations verzamelt, de zogeheten aardobservaties. Het gaat om data over het mariene milieu (de zee), de atmosfeer, het land en klimaatverandering.

Overheden en overheidsgerelateerde organisaties zijn de voornaamste gebruikers van deze data. Ook universiteiten en onderzoeksinstituten komen in aanmerking voor subsidies vanuit dit programma.

Het doel van het Copernicusprogramma is te zorgen dat er accurate en betrouwbare informatie beschikbaar is over het milieu en veiligheid. Het programma is speciaal afgestemd op de gebruikers en ondersteunt de EU-regelgeving, met name regelgeving die gerelateerd is aan de interne markt, transport, energie, civiele bescherming, samenwerking met minder ontwikkelde landen en ontwikkelingshulp.

Ook bij natuurrampen of een humanitaire crisis kan gebruik worden gemaakt van data uit het Copernicusprogramma.

Meer informatie