33841 NL - wetsvoorstel
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 14 januari 2014 ingediend door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Van Rijn i.

 

Dit is een voorstel voor een nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning, ter vervanging van de in 2007 in werking getreden wet.

1.

Volledige titel

Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en 73 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 27 moties en in de Eerste Kamer vier moties ingediend.

4.

Documenten

(268 stuks)

2 13 januari 2014, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 13 januari 2014, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 13 januari 2014, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 14 januari 2014, koninklijke boodschap, nr. 1     KST338411
Koninklijke boodschap
 
2 14 januari 2014, voorstel van wet, nr. 2     KST338412
Voorstel van wet
 
2 14 januari 2014, memorie van toelichting, nr. 3     KST338413
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.