J.J.M. (Jeroen) Lenaers MA

foto J.J.M. (Jeroen) Lenaers MA
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website CDA.nl
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Jeroen Lenaers (1984) is sinds 1 juli 2014 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Hij maakt deel uit van de fractie van de Europese Volkspartij. De heer Lenaers is lid van de commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Hij was politiek assistent van CDA-Europarlementariër Ria Oomen i. De heer Lenaers komt uit Stramproy bij Weert.

CDA
in de periode 2014-heden: lid Europees Parlement

1.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Stramproy, 29 april 1984

2.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

fractie Europees Parlement
Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

  • adviseur voor buitenlandse zaken, mensenrechten, grensoverschrijdende zorg en sociale zaken en werkgelegenheid CDA-delegatie Europees Parlement, tot 1 juli 2014
  • lid Europees Parlement, vanaf 1 juli 2014

4.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Activiteiten

op het gebied van de EU (3/12)
  • Schaduwrapporteur bij het voorstel betreffende de instelling van „Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van [Verordening (EU) nr. 604/2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend] , voor de identificatie van een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land of staatloze en betreffende verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijkingen van Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving
  • Schaduwrapporteur bij het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijke procedure voor internationale bescherming in de Unie en tot intrekking van Richtlijn 2013/32/EU
  • Schaduwrapporteur bij het voorstel voor een verordening tot oprichting van een Asiel- en Migratiefonds

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Zijn moeder is Belgische
  • Zijn echtgenote is Brits
 

7.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.