33894 NL - initiatiefnota
Initiatiefnota “Krimp biedt ruimte voor groei”

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze initiatiefnota werd op 13 maart 2014 ingediend door het Tweede Kamerlid De Vries.

 

1.

Volledige titel

Initiatiefnota van het lid Albert de Vries: “Krimp biedt ruimte voor groei”

2.

Documenten

(9 stuks)

2 13 maart 2014, geleidende brief, nr. 1     KST338941
Geleidende brief
 
2 13 maart 2014, initiatiefnota, nr. 2     KST338942
Initiatiefnota
 
2 29 april 2014, brief, nr. 3     KST338943
Brief regering; Uitstel toezending reactie op de motie De Vries over het aanmerken van de Achterhoek als krimpregio (33750 XVIII, nr.15)
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.