Motie Bergkamp uitgevoerd: PGB ook in Zorgverzekeringswet!

Met dank overgenomen van V.A. (Vera) Bergkamp i, gepubliceerd op dinsdag 25 maart 2014, 2:11.

D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp is blij dat het persoonsgebonden budget (PGB) nu ook in de Zorgverzekeringswet verankerd wordt. Daarmee wordt een voorstel dat D66 eerder indiende uitgevoerd door het kabinet. Dat heeft staatssecretaris Van Rijn vandaag in een brief aan de Kamer laten weten.

Eigen regie over zorg

Per 1 januari 2015 wordt de persoonlijke verzorging en verpleging ondergebracht bij de zorgverzekeraars. Bergkamp: “Dat is voor sommige mensen die de regie willen houden over hun zorg een probleem, omdat de zorgverzekeraars geen PGB kennen. Dat betekent dat de huidige 50.000 PGB-houders hun PGB kwijt zouden kunnen raken. Daarnaast zouden de mensen die vanaf volgend jaar zorg aanvragen ook niet meer voor een PGB kunnen kiezen. Ik ben heel blij dat we dat hebben kunnen voorkomen!”

Maximale keuzevrijheid

Om straks voor een PGB in aanmerking te komen zullen dezelfde voorwaarden gelden die nu voor de mensen in de AWBZ gelden. “Voor veel mensen is het gecontracteerde aanbod van een zorgverzekeraar niet passend. Zij willen liever zelf kiezen door wie en wanneer ze worden geholpen. Het PGB is voor veel mensen het beste zorgalternatief omdat ze op die manier maximale keuzevrijheid hebben in hoe ze geholpen willen worden,” aldus Bergkamp.