33922 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel wijziging Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 18 april 2014 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Yücel (PvdA) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het voor gelijke beloning van mannen en vrouwen voor hetzelfde of gelijkwaardig werk wenselijk is dat bewustzijn over gelijke beloning tussen mannen en vrouwen wordt vergroot, en de controle op gelijke beloning wordt verstevigd door de zeggenschap van ondernemingsraden te versterken met onder ander instemmingsrecht over beleid ten aanzien van gelijke beloning en door bedrijven te verplichten cijfers en hun beleid over beloningsgelijkheid te publiceren in het jaarverslag.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel zijn een nota van wijziging en drie amendementen ingediend.

3.

Documenten

(26 stuks)

2 17 april 2014, geleidende brief, nr. 1     KST339221
Geleidende brief
 
2 17 april 2014, voorstel van wet, nr. 2     KST339222
Voorstel van wet
 
2 17 april 2014, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 17 april 2014, memorie van toelichting, nr. 3     KST339223
Memorie van toelichting
 
2 17 april 2014, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.