33931 - EU-voorstel: herziening richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen (IORP) COM(2014)167 - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 11 juli 2020
kalender

33931 nl - Europees voorstel/­Europese mededeling
EU-voorstel: herziening richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen (IORP) COM(2014)167

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

EU-voorstel: Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen (IORP) COM (2014) 167

2.

Parlementair behandelvoorbehoud

De Tweede Kamer heeft bij bovenstaand EU-dossier een behandelvoorbehoud laten vastleggen:

3.

Subsidiariteitsbezwaar Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft bij bovenstaand EU-dossier een subsidiariteitsbezwaar gemaakt:

4.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties ingediend.

5.

Documenten

(55 stuks)

2 14 mei 2014, voorstel om een parlementair behandelvoorbehoud te plaatsen, nr. 1     KST339311
Brief commissie; Voorstel voor een parlementair behandelvoorbehoud
 
2 12 juni 2014, motie, nr. 2     KST339312
Motie Omtzigt c.s. over niet instemmen met gedelegeerde regelgeving
 
2 12 juni 2014, motie, nr. 3     KST339313
Motie Omtzigt c.s. over in kaart brengen van risico's ten gevolge van het verhuizen van pensioenfondsen
 

6.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het betrokken EU-dossier, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.