COM(2014)438 - EU-standpunt in de Ledenraad van de Internationale Olijfolieraad ten aanzien van de verlenging van de Internationale Overeenkomst van 2005 voor olijfolie en tafelolijven - EU monitor

EU monitor
Zondag 12 juli 2020
kalender

COM(2014)438 EUe
EU-standpunt in de Ledenraad van de Internationale Olijfolieraad ten aanzien van de verlenging van de Internationale Overeenkomst van 2005 voor olijfolie en tafelolijven

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit Besluit i is opgesteld door het Directoraat-generaal Landbouw (AGRI) i van de Europese Commissie en op 2 juli 2014 gepubliceerd.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in de Ledenraad van de Internationale Olijfolieraad in te nemen standpunt ten aanzien van de verlenging van de Internationale Overeenkomst van 2005 voor olijfolie en tafelolijven

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Council of Members of the International Olive Council concerning the prolongation of the 2005 International Agreement on olive oil and table olives
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2014)438 NLEN
Extra COM-nummers COM(2014)438
Procedurenummer i 2014/0203(NLE)
Celex-nummer i 52014PC0438

2.

Key dates

Document 02-07-2014
Online publicatie 02-07-2014
Besluit 15-09-2014; Besluit 2014/664
Bekendmaking in Publicatieblad i 17-09-2014; PB L 275 p. 6-6

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.