34004 NL - initiatiefnota
Initiatiefnota "Een eerlijke boterham, over het versterken van de voedselketen"

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze initiatiefnota werd op 1 september 2014 ingediend door het Tweede Kamerlid Geurts (CDA) i.

 

1.

Volledige titel

Initiatiefnota van het lid Geurts: “Een eerlijke boterham, over het versterken van de voedselketen”

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 17 moties ingediend.

3.

Documenten

(36 stuks)

2 1 september 2014, geleidende brief, nr. 1     KST340041
Geleidende brief
 
2 2 september 2014, initiatiefnota, nr. 2     KST340042
Initiatiefnota van het lid Geurts: “Een eerlijke boterham, over het versterken van de voedselketen”
 
2 29 oktober 2014, brief, nr. 3     KST340043
Brief regering; Kabinetsreactie op de initiatiefnota
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.