Ervaringen van de Europese Ombudsman - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 26 september 2020
kalender

Ervaringen van de Europese Ombudsman

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op dinsdag 16 september 2014, 17:30.

De ombudsman van de EU, Emily O'Reilly, overhandigt het jaarverslag aan EP-Voorzitter Martin Schulz

"Je moet in staat zijn om - soms terughoudende - instellingen te overtuigen om houdingen die al lang bestaan, te veranderen of opener te worden over besluitvorming. Dat is waar Ombudsman zijn meer op kunst dan wetenschap kan lijken," zegt Emily O’Reilly, de derde Europese Ombudsman i. De voormalige Ierse nationale ombudsman werd door de leden in juli 2013 verkozen na het aftreden van haar voorganger. Zij zal de functie tot eind dit jaar houden. We spraken haar over haar eerste jaar.

Wat kunt u ons vertellen over uw eerste jaar als Ombudsman? Heeft het aan uw verwachtingen voldaan?

Mijn tien jaar ervaring als nationale ombudsman betekende dat ik meteen aan de slag kon gaan. Mijn doel het afgelopen jaar was om het instituut van de Ombudsman naar een volgend niveau te tillen, door het aannemen van een strategischere aanpak wat de invloed van het instituut en de relevantie ervan voor de burgers zal vergroten en de algemene efficiëntie zal verbeteren.

Deze inspanningen zijn al begonnen en de veranderingen die we het afgelopen jaar hebben doorgevoerd, beginnen hun vruchten af te werpen. Een goed voorbeeld van die verbeteringen is door onze bevoegdheid te gebruiken om onderzoeken op eigen initiatief te starten op een meer strategische manier en over vraagstukken van bredere zorg, zoals de transparantie van de onderhandelingen over het handelsverdrag met de VS en de samenstelling van deskundigengroepen van de Commissie.

Wat zijn de grootste problemen die u tegenkomt in uw werk? Is de situatie in de instellingen verbeterd?

Het grootste probleem dat we tegenkomen is de institutionele cultuur die zich in elk openbaar bestuur kan ontwikkelen. Je moet in staat zijn om - soms terughoudende - instellingen te overtuigen om houdingen die al lang bestaan, te veranderen of opener te worden over besluitvorming. Dat is waar Ombudsman zijn meer op kunst dan wetenschap kan lijken.

Een ander terugkerend probleem dat we tegenkwamen is gebrek aan transparantie in de EU-instellingen i goed voor 25% van alle gevallen in 2013. Dit is inclusief de weigering om toegang tot documenten of informatie te geven, het ontbreken van transparantie wat betreft lobbyen, wie neemt plaats in deskundigengroepen, wanneer komen ze bijeen, wat bespreken ze, etc. Dus er is nog veel te doen op het gebied van transparantie.

Hoe doet het Parlement het wat betreft het volgen van regels en procedures? Hoe ziet u de toekomstige samenwerking tussen onze instellingen?

De verhoudingen zijn tot nu toe uitstekend geweest. Het Parlement staat zeer open voor alle aanbevelingen voor administratieve verbeteringen die ik heb gemaakt. Een van de meest krachtige hulpmiddelen van de Ombudsman is om een speciaal verslag aan het Europees Parlement te kunnen presenteren, wat ik eerder dit jaar deed over de Frontex-kwestie. Het stelt de Ombudsman in staat om wanbeheer op de politieke agenda te zetten voor een besluit door de leden over de manier van handelen. Dat is een waardevol instrument wanneer je probeert om veranderingen in de EU te bewerkstelligen.

REF. : 20140916STO63212