Beste freelancers

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op vrijdag 31 oktober 2014, 1:50.

De afgelopen dagen is er in de media veel aandacht geweest vermeende plannen die het kabinet zou hebben om het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) te beperken. Gezien de maatschappelijke discussie over deze speculaties, wil ik u in deze extra ZZPolitiek graag bijpraten.

Inmiddels heeft minister Dijsselbloem van Financiën, nadat de VVD in de Tweede Kamer aan de alarmbel had getrokken, verklaard het aantal zzp’ers niet terug te willen dringen. De VVD zal hem aan die woorden houden. Wel heeft het kabinet al in mei een werkgroep gevraagd de positie van zzp’ers op de arbeidsmarkt te onderzoeken. Wij verwachten dat wij begin december de uitkomst van dat onderzoek ontvangen, waarna alle partijen in de Tweede Kamer er een standpunt over kunnen innemen. De discussie hierover zal plaatsvinden in het kader van de voorgenomen herziening van het hele belastingstelsel in 2016. De VVD vaart in die discussie op een helder kompas: zzp’ers die voor eigen rekening en risico zelf hun boontjes doppen, verdienen de ruimte om te ondernemen, en zeker geen straf.

Voor de VVD kan er geen misverstand over bestaan: zzp’ers zijn echte ondernemers. Zij zetten hun talenten en creativiteit om in de flexibiliteit en de productiviteit die we nodig hebben om onze welvaart te vergroten. Zzp’ers leveren daarmee een grote bijdrage aan ons land. Zij ondernemen voor eigen rekening en risico en moeten zelf zorgen voor hun pensioen en verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daar staan – geheel terecht – fiscale voordelen tegenover zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek.

Wat de VVD betreft is er geen fundamenteel probleem met zzp’ers, maar wel met de zware lasten en verplichtingen waar werkgevers tegenaan lopen als zij iemand in vaste dienst willen nemen. Zaken als de loondoorbetaling bij ziekte, de re-integratieverplichtingen na arbeidsongeschiktheid, en een dreigende quotumwet maken werkgevers kopschuw om mensen in vaste dienst te nemen. Natuurlijk moet schijnzelfstandigheid worden aangepakt. Want schijnconstructies stralen negatief af op de bewuste, bonafide en hardwerkende zelfstandigen die in vrijheid willen ondernemen en hun bedrijf willen laten groeien. Want de zzp’er is geen probleem, maar een broodnodige oplossing.

Meer weten? Zaterdagochtend ben ik vanaf 11.00 uur te gast bij het BNR radioprogramma ZZP Café. Groet vanaf het Binnenhof,

Groet vanaf het Binnenhof,

Erik Ziengs