34078 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Zwarte Piet-wet

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 13 november 2014 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Bosma (PVV) i en Wilders (PVV) i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Bosma en De Graaf (PVV) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is ten aanzien van het uiterlijk van Zwarte Piet regels te stellen..

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Bosma en De Graaf ter bescherming van de culturele traditie van het sinterklaasfeest (Zwarte Piet-wet)

2.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

3.

Documenten

(20 stuks)

2 13 november 2014, geleidende brief, nr. 1     KST340781
Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Bosma en Wilders ter bescherming van de culturele traditie van het sinterklaasfeest (Zwarte Piet-wet)
 
2 13 november 2014, voorstel van wet, nr. 2     KST340782
Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Bosma en Wilders ter bescherming van de culturele traditie van het sinterklaasfeest (Zwarte Piet-wet)
 
2 13 november 2014, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 13 november 2014, memorie van toelichting, nr. 3     KST340783
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van de leden Bosma en Wilders ter bescherming van de culturele traditie van het sinterklaasfeest (Zwarte Piet-wet)
 
2 13 november 2014, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.