Werk maken van verbeteren kwaliteit langdurige zorg

Met dank overgenomen van M.A.M. (Marleen) Barth i, gepubliceerd op dinsdag 25 november 2014, 17:32.

Foto stock.xchng / jvangalen

Vandaag heeft de Eerste Kamerfractie van de Partij van de Arbeid het kabinet opgeroepen een agenda op te stellen om tot zichtbare verbetering van de kwaliteit van de langdurige zorg te komen. We zien als fractie dat de Wet Langdurige Zorg een goede basis biedt voor zorg die beter aansluit bij de wensen en behoeftes van mensen die de zorg zo hard nodig hebben. Nu is het zaak dat de staatssecretaris met organisaties om de tafel gaat om niet alleen de wet uit te voeren, maar ook tot verbetering te komen van de kwaliteit van de zorg.

De Wet Langdurige Zorg biedt volgens ons een goede basis voor modernisering van en kwaliteitsverbetering in de langdurige zorg. Ook zien we dat met deze nieuwe wet er veel meer ruimte komt voor zorg die past bij de individuele wensen van mensen die zorg nodig hebben. Niet alleen voor de komende jaren, maar ook in de toekomst. De vraag van cliënten komt centraal te staan, in plaats van een aanbod dat voor iedereen hetzelfde is ongeacht de wensen en behoeftes van mensen. We zijn blij dat er met deze wet mogelijkheden ontstaan om de kwaliteit van het dagelijks leven van mensen te verbeteren, of ze er nu voor kiezen om in een instelling te gaan wonen, of thuis willen blijven.

Vooral in de instellingen voor ouderenzorg moet wel nog veel gebeuren om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Daarom vinden we als PvdA bijvoorbeeld dat er meer moet gebeuren op het gebied van bij- en nascholing van medewerkers. Veel gebouwen zijn zwaar verouderd, en moeten dringend worden aangepast aan de moderne eisen van de tijd. Ik heb de staatssecretaris opgeroepen hier snel werk van te maken.

Lees mijn integrale bijdrage aan het debat (pdf) >

Lees mijn integrale bijdrage aan het debat (htm) >