Onderzoek naar toenemende regeldruk

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op donderdag 27 november 2014, 1:45.

Erik Ziengs heeft minister Kamp gevraagd een onderzoek te laten uitvoeren naar de toenemende regeldruk bij ondernemers. Ziengs wil specifiek zien wat de effecten van voorstellen en amendementen uit de Tweede Kamer hebben op regeldruk voor ondernemers.

Erik Ziengs wil dat onderzoek laten uitvoeren door ACTAL. Immers, dat Adviescollege is daarvoor in het leven geroepen. Het lijkt erop, dat de afnemende regeldruk slechts met de mond beleden wordt. In de praktijk ervaren ondernemers nog steeds teveel gedoe door wet- en regelgeving. Waarbij het effect van die regels vaak ook nog eens ver te zoeken is. Ook worden veel regels niet opgenomen in het regeldrukoverzicht van het ministerie van Economische Zaken. Erik Ziengs: “We schieten vaak veel te ver door met steeds maar weer nieuwe wet- en regelgeving. In zinloze pogingen om elk denkbaar risico uit te bannen.”

Als voorbeeld noemt Erik Ziengs de legionellawetgeving. Ingesteld na het drama in Bovenkarspel in 1999. Erik Ziengs: “Er zijn sindsdien enorm veel nieuwe regels opgetuigd. Maar het risico op legionella is er niet kleiner door geworden. Geen baten dus. Maar wel toegenomen lasten voor ondernemers: een verplicht beheersplan, een risicoanalyse voor hun leidingwaterinstallatie en een almaar uitdijend logboek.”

“Ondertussen is nog steeds niet aangetoond dat een leidingwaterinstallatie de besmettingsbron was. De overheid schiet via alle regels met een kanon op een mug, maar zou eens beter moeten leren mikken. Teveel bedrijven en instellingen krijgen nu de status ‘prioritair’. Terwijl er alleen in sauna’s en zorginstellingen een hoger risico op besmetting is. Ik zou zeggen: centraliseer al het toezicht op legionellapreventie. Houd sauna’s en zorginstellingen prioritair, maar zwak de regelgeving voor anderen af.”