ZZP’ers zijn en blijven ondernemers

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op donderdag 27 november 2014, 1:45.

Tijdens het Algemeen Overleg Ondernemen met minister Kamp heeft Erik Ziengs nogmaals benadrukt dat zzp’ers ondernemers zijn. Zij ondernemen voor eigen rekening en risico en moeten zelf zorgen voor hun pensioen en verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Volgens Erik Ziengs staan daar geheel terecht fiscale voordelen tegenover, zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. De VVD neemt hiermee duidelijk en krachtig stelling in de discussie die is ontstaan omtrent de zelfstandigheid van zzp’ers. Erik Ziengs heeft de minister met nadruk gevraagd aan dit standpunt vast te houden.

Wat de liberaal betreft is er geen fundamenteel probleem met zzp’ers, maar wel met de zware lasten, risico’s en verplichtingen waar werkgevers tegenaan lopen als zij iemand in dienst willen nemen. Zaken als de loondoorbetaling bij ziekte en re-integratieverplichtingen maken werkgevers kopschuw om mensen een contract te geven. Zzp’ers bieden een geweldige uitkomst.

Natuurlijk moeten in het kabinetsbeleid ook de schijnconstructies worden aangepakt. Want die stralen negatief af op de hardwerkende zelfstandigen die er zelf in vrijheid voor kiezen om te ondernemen en hun bedrijf te laten groeien. De zzp’er is geen probleem, maar een broodnodige oplossing.