VVD wil ingrijpen op kredietverlening aan MKB

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op zaterdag 29 november 2014, 1:35.

Erik Ziengs heeft, samen met VVD-collega Aukje de Vries, schriftelijke vragen gesteld aan minister Kamp van Economische Zaken en minister Dijsselbloem van Financiën. Zij maken zich ernstig zorgen over de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf. Door het ontbreken van bedrijfskredieten wordt de economische groei in Nederland beperkt en zelfs afgeremd.

Erik Ziengs en Aukje de Vries willen dat de ministers de kredietverlening minder gaan belasten. Zoals is afgesproken in de motie De Vries-Van Hijum, die is aangenomen bij de behandeling van de Tijdelijke Wet Resolutieheffing 2014. In die motie dient de regering in te grijpen als de kredietverlening aan het MKB in enkele opeenvolgende kwartalen negatief is en/of krimpt.

Erik Ziengs: “het aantal afwijzingen van kredietaanvragen ligt in Nederland absurd hoog. De Europese Centrale Bank heeft vastgesteld, dat in Nederland maar liefst 39% van de MKB-kredieten wordt afgewezen. Wij zijn daarin Europees koploper. De situatie in ons land is nog erger dan in – bij voorbeeld – Griekenland. Wij willen weten wat daar de oorzaak van is.”

Volgens Aukje de Vries kunnen de balansen van de banken de oorzaak niet meer zijn. In het verleden werd dat excuus nog wel eens aangevoerd. De recente stress-tests van de ECB hebben aangetoond, dat de balansen van de Nederlandse banken op orde zijn. Zij vormen geen belemmering meer voor zakelijke kredietverlening. Aukje de Vries: “Er moeten dus andere oorzaken zijn. Wij willen weten welke dat zijn.”

De VVD wil van de ministeries van Economische Zaken en Financiën weten welke mogelijkheden er zijn om in te grijpen. Zij willen dat beperkende maatregelen – zo die er zijn – worden opgeheven. Banken moeten weer meer MKB-krediet gaan verschaffen. Om daarmee de economie weer vlot te trekken. Immers, het MKB vervult een voorbeeldfunctie en een trekpaardfunctie bij het economisch herstel.