34104 NL - beleidsdossier
Langdurige zorg

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Langdurige zorg

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 118 moties ingediend.

3.

Documenten

(1214 stuks)

2 11 december 2014, brief, nr. 1     KST341041
Brief regering; Aanbieding Voortgangsrapportage HLZ (Hervorming Langdurige Zorg)
 
2 15 december 2014, brief, nr. 2     KST341042
Brief regering; Beantwoording vragen van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over onder meer de intensieve kindzorg in relatie tot de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw)
 
2 15 december 2014, brief, nr. 3     KST428024
Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Keijzer over duidelijkheid voor mensen met zware zorg
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.