Eindbalans 2014

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op zaterdag 27 december 2014, 2:18.

Na een week vol spanning en commotie over het voorstel tot aanpassing van de zorgverzekeringswet zit het politieke jaar 2014 er bijna op. Met een nieuw jaarvergaderrecord op zak luidde de Tweede Kamer afgelopen vrijdagnacht om even voor vier uur ’s nachts het reces in. Nu de kerst voor de deur staat kijk ik graag met u terug op het afgelopen politieke jaar.

EINDBALANS 2014

Minder zelfstandigenaftrek of zelfs afschaffing; een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering; gedwongen extra pensioen opbouwen; minimumtarieven voor zzp’ers. Het is zomaar een greep uit de zzp-voorstellen uit de linkerzijde van de Tweede Kamer. Aan u om te beoordelen welk idee het meest betuttelend is. Met een linkse meerderheid in diezelfde Kamer is het nog knap lastig om deze plannen de kop in te drukken. Gelukkig is deze en veel andere ellende u deze kabinetsperiode bespaard gebleven. Maar in een gefragmenteerd politiek landschap kunnen latere verkiezingsuitslagen er alsnog toe leiden dat u de portemonnee mag trekken om voor deze idealistische politiek de prijs te betalen. De vrije zelfstandig ondernemer kan dus ook in de toekomst wel wat meer VVD gebruiken.

Fiscale voordelen

Het afgelopen jaar laaide regelmatig de discussie op over het wel of niet beperken van de ondernemersfaciliteiten, waaronder de starters- en zelfstandigenaftrek. Die fiscale voordelen zijn juist in het leven geroepen om de zelfstandige in staat te stellen naar eigen wens en wijsheid iets te regelen voor pensioen en arbeidsongeschiktheid. Wat de VVD betreft kan er dan ook geen enkel misverstand over bestaan: zzp’ers die voor eigen rekening en risico zelf hun boontjes doppen, verdienen de ruimte om te ondernemen, en zeker geen straf. In aanloop naar de herziening van het totale belastingstelsel, medio 2016, laat het kabinet op dit moment al onderzoek uitvoeren naar de positie van zzp’ers op de arbeidsmarkt. De uitkomsten van dat onderzoek kunnen betrokken worden bij de discussie over de stelselherziening. Vorige maand heb ik in BNR ZZP Café namens de VVD alvast een duidelijk signaal afgegeven: wij zullen het niet accepteren als de stelselherziening negatief uitpakt voor zzp’ers. Dat is onze inzet binnen het kabinet. Zzp’ers hebben ons mede door de crisis geholpen. Ze hebben de mouwen opgestroopt en zijn voor eigen rekening en risico aan het werk gegaan. Soms tegen lagere tarieven dan voorheen. Ook in de toekomst verdienen zij de steun van de VVD.

Initiatiefwet

Als werkgever iemand een vast contract aanbieden. Daar moet je door alle werkgeversrisico’s rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid tegenwoordig wel heel veel lef voor hebben. Het is voor bedrijven steeds belangrijker geworden om hun bedrijfsvoering deels mee te kunnen laten ademen met de conjunctuur. Om zo niet volledig kopje onder te gaan, als er tijdelijk minder opdrachten binnenkomen. In de cijfers zien we terug dat de arbeidsmarkt langzaam maar gestaag flexibiliseert. Bijna 30% van de beroepsbevolking werkt nu op de een of andere manier flexibel. Zzp’ers zijn dan ook onmisbaar voor bedrijven die behoefte hebben aan een stukje flexibiliteit. Toch denken ze daar in bepaalde branches anders over. In de beveiliging, de taxibranche en bij de bakkers gelden er collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s), waarin de inhuur van onder andere zzp’ers beperkt wordt. De VVD wil met een initiatiefwet een einde maken aan deze praktijken. Het mag niet zo zijn dat door cao-afspraken er hele groepen worden uitgesloten. In het aankomend jaar houd ik u graag op de hoogte van de ontwikkelingen.

Uitstel wetsbehandeling BGL

Op de laatste lange vergaderdag van het jaar werd er in de Tweede Kamer niet alleen gesproken over de zorgverzekeringswet en de drie dissidente senatoren. Ondergesneeuwd nieuws op deze dag was het besluit over wat voorlopig te doen met het wetsvoorstel BGL, de voorheen beoogde opvolger van de VAR. Op verzoek van de VVD is de behandeling van het wetsvoorstel tot nader order uitgesteld. Na de stortvloed van kritiek uit het veld over dreigende administratieve rompslomp en twijfels over de doelmatigheid wil de VVD dat het kabinet naar alternatieven kijkt. Vermoedelijk zal de opvolger van de VAR, onder welke vorm of naam dan ook, er in 2015 niet meer komen. Gezien het gebrek aan draagvlak, een hele goede zaak.

Ook in 2015 houd ik u graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen in het Haagse. Voor nu wens ik u alvast fantastische feestdagen toe.

Groet vanaf het Binnenhof,

Erik Ziengs