34124 NL - ongeclassificeerd
Beleidsdoorlichting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Beleidsdoorlichting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

2.

Documenten

(69 stuks)

2 13 januari 2015, brief, nr. 1     KST341241
Brief regering; Planning beleidsdoorlichtingen Genderbeleid en Rechtsstaatontwikkeling
 
2 11 mei 2015, brief, nr. 2     KST341242
Brief regering; Opzet en vraagstelling van de in 2015 op te leveren beleidsdoorlichtingen op het terrein van Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking
 
2 9 september 2015, brief, nr. 3     KST341243
Brief regering; Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichtingen 2016
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.