Inquiries: putting the European ombudsman on the map - EU monitor

EU monitor
Maandag 3 augustus 2020
kalender

Inquiries: putting the European ombudsman on the map

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op vrijdag 16 januari 2015, 9:54.

Aantal klachten en daarop volgende onderzoeken per land. Infografiek van de Ombudsman.

De Europese Ombudsman Emily O'Reilly houdt zich bezig met klachten van burgers en bedrijven over wanbeheer door de EU-instellingen. De meeste klachten door haar dienst in 2013 geregistreerd kwamen uit Spanje, Duitsland, Polen en België. Op donderdag nam het EP een resolutie aan over het jaarverslag 2013 van de Ombudsman.

De Ombudsman opende 341 onderzoeken op grond van 2.420 in 2013 geregistreerde klachten. Daarnaast deed zij 9 onderzoeken op eigen initiatief. De meeste onderzoeken hadden betrekking op de Commissie (64,3%) en EU-agentschappen (24%). Het meest populaire onderwerp was de weigering om toegang tot documenten te geven.

Bekijk de grafiek hierboven voor meer informatie over de geografische herkomst van klachten van burgers.

REF. : 20150114STO08501