Ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Dit ministerie bestond in de periode 1935-1937 en 1940-1944. Het was de voortzetting van het ministerie van Economische Zaken, nadat Landbouw en Visserij daarvan was afgesplitst. Toen die delen in 1937 weer werden toegevoegd, werd de naam opnieuw Economische Zaken.

In 1940 kwam er opnieuw een afzonderlijk ministerie van Landbouw en Visserij i. Economische Zaken werd toen weer Handel, Nijverheid en Scheepvaart. In 1944 gingen Scheepvaart en Visserij onder een afzonderlijk (nieuw) ministerie vallen. Handel, Nijverheid en Scheepvaart werd toen gewijzigd in Handel, Nijverheid en Landbouw i.

 

Meer over