Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid (SZV)

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Sociale Zaken en Volksgezondheiid was sinds 1951 de naam van het in 1933 ingestelde ministerie van Sociale Zaken i. Het ministerie had de zorg voor de sociale zekerheid, sociale bijstand, arbeidsverhoudingen, arbeidsbescherming, arbeidsvoorwaarden, werkgelegenheid, arbeidsvoorziening, emigratie en de volksgezondheid. In 1971 ging Volksgezondheid over naar een nieuw ministerie en werd de naam opnieuw Sociale Zaken.

Vanaf 1963 was het ministerie ook verantwoordelijk voor de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en de bezitsvorming.

 

Meer over