Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Dit ministerie werd in 1877 ingesteld bij de formatie van het kabinet-Kappeyne van de Coppello i. Tot dan viel de verantwoordelijkheid voor waterstaat, posterijen, handel, nijverheid, landbouw en visserij onder het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Bij de formatie van het kabinet-De Meester i kwam er een nieuw ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel i en vanaf 1906 bestond er een afzonderlijk ministerie van Waterstaat i.

 

Meer over