Geen nieuwe megastallen meer

Met dank overgenomen van H.J.M. (Henk) LeendersĀ i, gepubliceerd op vrijdag 30 januari 2015, 12:54.
Geen nieuwe megastallen meer
Bron: Partij van de Arbeid

Foto Flickr / CIWF

Er moet landelijke wetgeving komen om megastallen tegen te houden. Megastallen zijn slecht voor de volksgezondheid, voor de natuur en dierenwelzijn en zorgen voor veel stankoverlast. De PvdA wil dat er geen nieuwe veefabrieken of andere megastallen meer bijkomen. Het probleem is echter dat de overheid deze stallen vaak niet kan tegenhouden. Niet-ruimtelijke zaken zoals geuroverlast en dierenwelzijn mogen namelijk niet meewegen in bestemmingsplannen. Nieuwe wetgeving is nodig om dit te regelen.

Gisteren diende ik daarom samen met mijn collega Kamerlid Tjeerd van Dekken een motie in waarin het kabinet wordt opgeroepen snel effectieve regelgeving te maken waarmee de provincies en de Rijksoverheid toekomstige megastallen kunnen tegenhouden. Dat deden wij tijdens een debat over de bouw van een megastal in het Limburgse Grubbenvorst. Daar wordt een veehouderij ontwikkeld met meer dan een miljoen kippen, 35.000 varkens, een mestvergister en slachterij. Er lopen nog rechtszaken van omwonenden tegen deze stal, maar tot op heden zijn alle gerechtelijke uitspraken positief geweest voor de megastal.

Staatsecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken zei in het debat dat het kabinet geen verdere industrialisering van de veehouderij wil. De staatssecretaris legt de komende weken de laatste hand aan een wetsvoorstel waarmee megastallen kunnen worden beperkt als de gezondheid in het geding is. Ook heeft het kabinet de provincie Noord-Brabant al meer mogelijkheden gegeven de uitstoot van fijnstof en geuroverlast van stallen te beperken. Op die manier werken we aan het tegengaan van de industrialisering van de veesector, en zorgen we ervoor dat er geen nieuwe megastallen meer bijkomen.