Schriftelijke vragen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht “Opeens wit: ophef over verfbeurt consulaat Angola”

Met dank overgenomen van I.S.H. (Ingrid) de Caluwé i, gepubliceerd op woensdag 4 maart 2015, 3:54.

Vragen van de leden De Caluwé en Arno Rutte aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht “Opeens wit: ophef over verfbeurt consulaat Angola” over het verven van het Rijksmonument in Rotterdam, waarin het consulaat van Angola is gevestigd.

1 Heeft u kennisgenomen van het bericht “Opeens wit: ophef over verfbeurt consulaat Angola” over het verven van het Rijksmonument in Rotterdam, waarin het consulaat van Angola is gevestigd. (Dit bericht kunt u vinden door HIER te klikken.)

2 Is voor de werkzaamheden aan de gevel van het Rijksmonument aan de Mathenesserlaan in Rotterdam inderdaad geen vergunning verleend, zoals gesteld in het artikel?

3 Is het consulaat van Angola eigenaar of huurder van dit pand?

4 Indien het consulaat eigenaar is, hoe beoordeelt u het standpunt dat het pand daarmee grondgebied van Angola zou zijn geworden, zoals kennelijk is verklaard tegenover inspecteurs van Bouw- en Woningtoezicht?

5 In hoeverre worden diplomatieke diensten, die monumentale panden verwerven, gewezen op de regels en procedures omtrent dit soort panden?

6 In hoeverre worden nieuwe eigenaren van monumentale panden in het algemeen bij aankoop gewezen op de bijzondere status van die panden en de rechten en plichten, die daaruit volgen?

7 In hoeverre zijn er mogelijkheden om de ontstane schade op de opdrachtgever te verhalen? Zullen daartoe stappen worden ondernomen? Zo nee, waarom niet?

8 Bent u bekend met in het artikel genoemde plannen om ook aan de binnenkant verbouwingen te verrichten? Zo ja, ziet u erop toe dat de juiste procedures en regels voor een dergelijke verbouwing worden gevolgd en nageleefd?

9 Welke maatregelen overweegt u om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen?

Ook de Rotterdamse VVD gemeenteraadsfractie heeft hier vragen over gesteld. Deze kunt u vinden door HIER te klikken.

Toelichting: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerder gestelde schriftelijke vragen in de Tweede Kamer