Tweede Kamerfractie Christelijk-Democratische Unie (CDU)

De Christelijk-Democratische Unie i was van 9 mei 1933 tot 9 februari 1946 in de Tweede Kamer i vertegenwoordigd. De fractie telde in 1937-1946 twee leden. Fractievoorzitter was H. van Houten i, maar hij keerde na de bevrijding niet terug.

In februari 1946 gingen de twee leden over naar die van de nieuwgevormde Partij van de Arbeid i. In de PvdA-fractie waren Rintje van der Brug i en vanaf 1956 Fedde Schurer i de enige twee uit de CDU afkomstige leden.

 

Meer over