Eerste Kamerfractie Christelijk-Historische Unie (CHU)

De Christelijk-Historische Unie i was van 1908 tot 20 september 1977 in de Eerste Kamer i vertegenwoordigd en had daarin sinds 1923 een fractie.

Net als in de Tweede Kamer kende de CHU lange tijd een groot aantal adellijke leden, van wie W.L. baron de Vos van Steenwijk i en prof. B.C. de Savornin Lohman i de bekendsten waren. In de naoorlogse jaren was jhr. L.E. de Geer van Oudegein i in dat op zicht een uitzondering. Hoogleraren in de fractie waren onder anderen de theologen Slotemaker de Bruïne i en De Zwaan i en de pedagoog Johan van Hulst i.

De fractie telde veel juristen en altijd leden uit Friesland (R. Pollema i en K. de Vries i). Daarnaast waren er vaak burgemeester in de fractie te vinden (De Gijselaar i, Reijers i, Knottnerus i en Rijnders i) en vanaf 1956 enige tijd een CNV-bestuurder, C.J. van Mastrigt i. Reijers en prof. Gerretson i waren opvallende, conservatieve leden. De laatste bestreed fel de dekolonisatiepolitiek. Er was één vrouwelijk lid: A.A. ten Kate-Veen i.

1.

Overzicht fractievoorzitters

fotonaam fractievoorzitteraanvang functieeinde functie
Johan van HulstJ.W. (Johan) van Hulst1968-12-101977-06-08
J.C. BuhrmannJ.Ch. (Chris) Bührmann1966-09-261968-11-10
Geuze, Ir. M.A.M.A. (Marien) Geuze1965-03-091966-09-25
Rommert PollemaR. (Rommert) Pollema1959-04-071965-02-09
G. KolffG. Kolff1946-04-041959-02-28
B.C. de Savornin LohmanB.Ch. (Bon) de Savornin Lohman1929-09-201946-03-17
W.L. baron de Vos van SteenwijkW.L. baron de Vos van Steenwijk1922-07-251929-09-17

Meer over