Afscheid van het Europees Parlement

Met dank overgenomen van M.G.H.C. (Ria) Oomen-Ruijten i, gepubliceerd op dinsdag 24 maart 2015, 15:33.

Na 25 jaar lid te zijn geweest van het Europees Parlement heb ik afscheid genomen. Het was een fascinerende uitdaging. Iedereen met wie ik - op welke wijze dan ook - mocht samenwerken aan een betere Europese toekomst voor onze burgers dank ik van ganser harte. Ook ben ik iedereen ontzettend erkentelijk voor de steun en het vertrouwen die ik heb mogen genieten. Het mogen zijn van volksvertegenwoordiger was een groot voorrecht.

Mijn nieuwe contactgegevens zijn:

Postadres: Julianalaan 55, 6051 AS Maasbracht (NL)

E-mailadres: ria.oomen-ruijten@kpnmail.nl

Mobiele telefoon: +31 6 53232412

Het gaat u allen goed,

Ria Oomen-Ruijten