17415 NL - wetsvoorstel
Machtiging tot oprichting van de Stichting maatschappelijke discussie energiebeleid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 10 mei 1982 ingediend door de regering.

 

1.

Volledige titel

Machtiging tot oprichting van de Stichting maatschappelijke discussie energiebeleid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

3.

Documenten

(18 stuks)

2 1 januari 1981, memorie van toelichting, nr. 3     KST17415N3K2
Memorie van toelichting
 
2 10 mei 1982, koninklijke boodschap, nr. 1     KST17415N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 10 mei 1982, koninklijke boodschap, nr. 2     KST17415N2K2
Ontwerp van wet
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.