16814 NL - wetsvoorstel
Regelen met betrekking tot millieu-effectrapportage

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 21 mei 1981 ingediend door de regering.

 

1.

Volledige titel

Uitbreiding van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Regelen met betrekking tot millieu-effectrapportage)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging en 18 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(49 stuks)

2 1 januari 1980, memorie van toelichting, nr. 3     KST16814N3K2
Memorie van toelichting
 
2 21 mei 1981, koninklijke boodschap, nr. 1     KST16814N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 21 mei 1981, koninklijke boodschap, nr. 2     KST16814N2K2
Ontwerp van wet
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.