Zekerheid

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op dinsdag 21 april 2015, 1:44.

Het zijn spannende tijden aan het Binnenhof. Terwijl de bed-bad-brood-kwestie een climax nadert, heeft het kabinet vorige week wel overeenstemming bereikt over een alternatief plan voor de VAR en het wetsvoorstel BGL (Beschikking Geen Loonheffingen). Goed nieuws voor zzp’ers en hun opdrachtgevers.

ZEKERHEID

Hoe zat het ook alweer precies? Vorig jaar presenteerde het kabinet het wetsvoorstel BGL, de beoogde opvolger van de VAR-verklaring. In de BGL-plannen zouden opdrachtgevers en opdrachtnemers gezamenlijk verantwoordelijk worden voor de toetsing van de arbeidsrelatie, door het samen invullen van een digitale webmodule. Om zo te bepalen of er sprake is van echt ondernemerschap. Na kritiek van onder meer de zzp-organisaties heeft de VVD in de vaste Kamercommissie Financiën er voor gepleit om samen met het bedrijfsleven en andere belangenorganisaties een alternatief plan te maken. Dat nieuwe plan is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Wat gaat er precies veranderen? Het kabinet beoogt met de nieuwe plannen de balans te herstellen tussen de verantwoordelijkheden van opdrachtgevers en opdrachtnemers. Nu is het nog zo dat alleen de zzp’er de klos is als de Belastingdienst achteraf anders oordeelt over de arbeidsrelatie, dan de VAR-verklaring vooraf deed suggereren. Anders gezegd: in de huidige situatie vrijwaart een VAR de opdrachtgever voor het afdragen van loonheffingen, maar niet de zzp’er. Er is breed draagvlak, zowel in de politiek als ook onder de belangenorganisaties, om deze verantwoordelijkheid evenwichtiger te gaan verdelen.

Taak voor staatssecretaris Wiebes van Financiën om deze balans vakkundig te herstellen. In zijn brief aan de Tweede Kamer schrijft de staatssecretaris nog een stapje verder te willen gaan. Hij pleit er voor om zowel de zzp’er als ook de opdrachtgever al voorafgaand aan een opdracht zekerheid te bieden over de fiscale arbeidsrelatie. Zodat achteraf geen enkele partij meer verrast hoeft te worden. Wat de VVD betreft een uitstekend streven, mits de uitwerking geen administratieve rompslomp oplevert! Met deze VVD-voorwaarde in het achterhoofd heeft de staatssecretaris vandaag goede plannen gepresenteerd. In de nieuwe praktijk kunnen belangenorganisaties van opdrachtgevers of belangenorganisaties van zzp’ers overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst. Dat geldt ook voor individuele opdrachtgevers of zzp’ers. De Belastingdienst beoordeelt de overeenkomsten en geeft vervolgens uitsluitsel of de opdrachtgever loonheffing moet afdragen.

Minder administratieve lasten

Het goede nieuws voor u als zzp’er is concreet dat de VAR verdwijnt en de BGL niet komt. Ook hoeft u in de toekomst geen vragenlijst in te vullen via een webmodule, zoals met het wetsvoorstel BGL nog werd beoogd. Dit sluit precies aan bij de VVD wens om de regeldruk voor het bedrijfsleven te verlagen. De nieuwe plannen scheppen ook ruimte voor een betere handhaving door de Belastingdienst. Immers, zekerheid van de Belastingdienst dat geen loonheffing hoeft te worden afgedragen, geldt uiteraard alleen als de praktijk aansluit bij de overeenkomst. Blijkt in de praktijk dat de overeenkomst niet wordt gevolgd en sprake is van een dienstbetrekking, dan kan de Belastingdienst een naheffing opleggen voor de verschuldigde loonheffingen.

Al met al lijkt het alternatief voor de BGL een ultiem compromis dat kan rekenen op de volle steun van het bedrijfsleven, zzp-belangenorganisaties en de vakbonden. Door het brede draagvlak en de terugdringing van administratieve lasten ontvangt de VVD de plannen van staatssecretaris Wiebes positief. Het is nu de taak aan minister Asscher van SZW om het goede voorbeeld van zijn collega te volgen: ondernemerschap de ruimte geven en knellende regels opruimen. Zo pleit de VVD voor een kortere loondoorbetalingsplicht voor de werkgevers bij ziekte van een werknemer. Zodat ondernemers met meer zekerheid over hun bedrijfsvoering iemand een baan durven aan te bieden. Dat zou een Partij van de Arbeid toch moeten omarmen…

Ondernemersevent

De VVD wilt altijd in gesprek blijven met ondernemers. Om te horen wat er goed gaat, maar vooral wat er nog beter kan. Daarom organiseren wij vrijdagmiddag 29 mei in Arnhem een ondernemersevent met mevrouw Neelie Kroes. Ik wil u voor dit event van harte uitnodigen. Op de volgende link kunt u meer lezen en zich inschrijven: http://www.vvd.nl/ondernemersevent.

Groet vanaf het Binnenhof,

Erik Ziengs