Student en docent verdienen echte stem

Met dank overgenomen van M. (Mohammed) Mohandis i, gepubliceerd op donderdag 21 mei 2015, 10:32.

Foto Shutterstock

Studenten en docenten maken niet alleen deel uit van het hoger onderwijs, zij zíjn het hoger onderwijs. Samen geven zij vorm en richting aan werkgroepen en opleidingen. De PvdA vindt het ontzettend belangrijk dat studenten en docenten meebeslissen over ons onderwijs. Bevlogen docenten en studenten die zich inzetten op de universiteit en hogeschool voor goed onderwijs moeten gehoord worden. Alleen als hun ideeën en adviezen meegenomen worden, is er sprake van echte medezeggenschap.

De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat de stem van studenten en docenten te makkelijk opzij kan worden geschoven. Als er ingrijpende besluiten over hun opleiding worden genomen, staan zij aan de zijlijn. Dat kan zo niet.

We kunnen de protesten in Amsterdam niet wegzetten als tijdverdrijf van vandalen. Daarmee doen we studenten en docenten ernstig tekort. De PvdA vindt dat studenten en docenten het best weten wat goed onderwijs is. Daarom moeten zij mede kunnen bepalen hoe hun opleiding eruit ziet. Door opleidingscommissies met adviesrecht en instemmingsrecht te versterken, geven we studenten en docenten de stem die ze verdienen.