34226 NL - initiatiefnota
Initiatiefnota "Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans"

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze initiatiefnota werd op 16 juni 2015 ingediend door het Tweede Kamerlid Straus (VVD) i.

 

1.

Volledige titel

Initiatiefnota van het lid Straus: Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer tien moties ingediend.

3.

Documenten

(17 stuks)

2 16 juni 2015, brief, nr. 1     KST342261
Brief lid / fractie; Aanbiedingsbrief
 
2 16 juni 2015, initiatiefnota, nr. 2     KST342262
Initiatiefnota
 
2 24 november 2015, brief, nr. 3     KST342263
Brief regering; Beleidsreactie op de initiatiefnota van het lid Straus ‘Krimp in het voortgezet onderwijs: van kramp naar kans’
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.