Oplossing

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op dinsdag 16 juni 2015, 2:06.

De zzp’er is de laatste tijd volop in het nieuws. Op 29 mei eentje in het bijzonder, toen webdesigner Laura Visser als 250.000e inschrijver op Freelance.nl in het zonnetje werd gezet door voormalig Eurocommissaris Neelie Kroes. Met een steeds verder groeiend aantal inschrijvers is het een kwestie van maanden voordat de 300.000 op Freelance.nl wordt aangetikt. Indrukwekkende cijfers die het belang onderstrepen van de zelfredzame zzp’er.

OPLOSSING

De afgelopen week domineerde een heel ander geluid de media. In verschillende interviews pleitte FNV-voorzitter Ton Heerts voor het afschaffen van de zelfstandigenaftrek. Volgens de vakbond-voorman kunnen de echte ondernemers zonder de aftrek de kosten meenemen in hun tarieven. Wat de VVD betreft laat Heerts met zijn pleidooi zien volledig met zijn rug naar de samenleving en de toekomst te staan. Zzp’ers zorgen voor een bloeiende economie en geven de arbeidsmarkt de flexibiliteit die nodig is. De zogenaamde ondernemersfaciliteiten zijn juist in het leven geroepen om ondernemers die keihard werken in staat te stellen iets te regelen voor pensioen en arbeidsongeschiktheid. Naar eigen wens en wijsheid. Zzp’ers moet je niet bashen, maar juist koesteren.

Arbeidsmarkt

De telkens terugkerende commotie over zelfstandigenaftrek, pensioen en verzekeringen maakt deel uit van een bredere politieke discussie over de arbeidsmarkt. De VVD is voorstander van een dynamische arbeidsmarkt, waarin ruimte is voor vaste én flexibele contracten. Vaste contracten zitten nu muurvast en gaan gepaard met hoge risico’s voor de werkgever, met name op het terrein van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Heerts doet er dan ook verstandiger aan om samen met de VVD er voor te pleiten deze risico’s terug te dringen, zodat werkgevers makkelijker mensen in dienst durven te nemen. Dat is in het belang van ondernemers én werknemers! Zo heeft de VVD recent voorgesteld om de risico’s van niet-werkgerelateerd ziekteverzuim weg te nemen bij de ondernemer. Immers, waarom zou een werkgever met een handjevol personeelsleden het loon door moeten betalen na een ski-ongeval van de werknemer?

Als alternatief voor dit muurvaste contract en alle risico’s die daar voor de werkgever aan vast zitten, biedt de zzp’er een geweldige uitkomst. Echter, zonder het fiscale steuntje in de rug wordt dat een stuk lastiger. Juist een vakbondsman als Heerts zou toch moeten beseffen dat de zelfstandigenaftrek de ondernemer in staat stelt om risico’s af te dekken. Zijn eigen collega’s van FNV Zelfstandigen snappen dat gelukkig wel. In een recente belastingnota pleit de zzp-tak van de FNV terecht voor het behoud van fiscale voordelen. De uitspraken van Heerts worden binnen eigen vakbondkringen dan ook gezien als een lelijke uitglijder.

Beleidsonderzoek

Het is geen geheim dat VVD en PvdA totaal verschillend aankijken tegen de positie en status van de zzp’er. De sociaaldemocraten pleitten in hun verkiezingsprogramma voor bezuinigen op de zelfstandigenaftrek, minimumtarieven voor zzp’ers en een verplichte verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. De VVD pleit juist voor behoud van de ondernemersfaciliteiten, vrije ondernemerskeuze in het wel/niet afdekken van risico’s rondom pensionering en ziekte, het toegankelijker maken van niet-verplichte verzekeringen, en ruimte voor zzp’ers in collectieve arbeidsovereenkomsten. Dat is dan ook onze inzet in het kabinet, dat vorig jaar een ambtelijke werkgroep heeft ingesteld om zich te buigen over het toekomstige beleid voor zzp’ers op al deze terreinen. Naar verwachting zullen de resultaten van dit onderzoek in de komende weken worden gepresenteerd.

Zowel binnen de coalitie als daarbuiten zal de VVD haar zzp-uitgangspunten met hand en tand verdedigen. Elke dag stropen ruim 800.000 zzp’ers in ons land de mouwen op. Daar moeten we met z’n allen trots op zijn, ook Ton Heerts. In de huidige starre arbeidsmarkt zetten zelfstandige ondernemers hun talenten en creativiteit om in de flexibiliteit en de productiviteit die we nodig hebben om onze welvaart te vergroten. Zij verdienen alle ruimte om in vrijheid te kunnen ondernemen. Zzp’ers die keihard werken zijn niet een probleem, maar juist de oplossing.

Binnenkort

De volgende editie van ZZPolitiek zal worden verzorgd door mijn collega Tweede Kamerlid Anoushka Schut-Welkzijn. Zij praat u graag bij vanuit haar portefeuille Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en arbeidsmarktbeleid in de zorg.

Groet vanaf het Binnenhof,

Erik Ziengs