Overlast omwonenden Eindhoven AirPort serieus nemen

Met dank overgenomen van H.J.M. (Henk) Leenders i, gepubliceerd op donderdag 18 juni 2015, 3:02.
Overlast omwonenden Eindhoven AirPort serieus nemen
Bron: Blog Henk Leenders

Foto Flickr / elsamu

Uitbreiding van vliegvelden levert altijd overlast op voor omwonenden, maar we moeten er alles aan doen dat te beperken. De zorgen die leven bij de omwonenden van Eindhoven AirPort moeten we daarom serieus nemen. Draagvlak is essentieel. Het is goed dat betrokken partijen met elkaar in gesprek zijn en met een gedragen advies komen over hoe verdere groei van de luchthaven vorm kan krijgen.

Eindhoven AirPort is bezig met een uitbreiding van haar vluchten. Dat is belangrijk voor de Nederlandse economie en is ook goed voor de regio Eindhoven, een belangrijke economische motor voor heel Brabant. Veel lange-afstandsvluchten komen aan op Schiphol, en dat netwerk is van belang voor Nederland als handelsnatie. Om meer van deze lange-afstandsvluchten mogelijk te maken worden een aantal korte vluchten naar Lelystad en Eindhoven verplaatst.

Maar uitbreiding van vliegverkeer geeft ook meer overlast voor omwonenden. Dat werd nog eens bevestigd in een onlangs uitgevoerd onderzoek door de GGD. En daar moeten we rekening mee houden door goed te luisteren naar ervaringen van mensen en het nemen van gepaste maatregelen. Vertegenwoordigers van bewoners voelen zich niet altijd goed gehoord, ik heb hier in de Tweede Kamer aandacht voor gevraagd donderdag.

Aan de zogenoemde Alderstafel zijn alle belanghebbenden, dus ook omwonenden, vertegenwoordigd. Hier kunnen afspraken gemaakt worden over de uitbreiding en alles wat daarmee te maken heeft. Het doel is om uiterlijk op 3 juli te komen tot afspraken over de tweede groeifase tot 2020. Nu de eerste groeifase van Eindhoven AirPort wordt geëvalueerd moeten we werken aan draagvlak in de omgeving in het belang van Eindhoven en de regio. De partijen moeten tot een gedragen advies komen over hoe verdere groei kan met zo min mogelijk overlast. Ik heb de regering verzocht om zich hiervoor in te spannen.

Uitbreiding levert altijd meer overlast op, maar we moeten er alles aan doen om dit te beperken en de zorgen van omwonenden serieus te nemen. Ik verwacht dan ook dat er serieus wordf geluisterd naar de omwonenden, en dat er oplossingen komen die kunnen rekenen op draagvlak.