Zo zorgen we voor toegankelijk hoger onderwijs

Met dank overgenomen van M. (Mohammed) Mohandis i, gepubliceerd op dinsdag 7 juli 2015, 15:02.

Foto Flickr / ivt-ntnu

Meer docenten aan het werk, betere begeleiding van studenten en kleinschaliger onderwijs. Daarmee wilde ik ons hoger onderwijs beter maken, en dat is precies wat er nu gaat gebeuren. Er komen duizenden extra docenten, zodat er een einde komt aan massacolleges en onpersoonlijk onderwijs. Er gaat definitief een streep door collegegelddifferentiatie, zodat onze hogescholen en universiteiten toegankelijk blijven voor iedereen. En het bindend studieadvies wordt niet uitgebreid na het eerste jaar, zodat ambitieuze studenten volop ruimte houden. Zo zorgen we voor toegankelijk hoger onderwijs, waarbij goed studeren centraal komt te staan, in plaats van snel studeren.

Ruim een jaar geleden spraken VVD, D66, GroenLinks en PvdA af dat de basisbeurs zou worden omgezet in een sociaal leenstelsel. Daarmee komen honderden miljoenen euro’s vrij, die kunnen worden gebruikt om ons hoger onderwijs beter te maken. Dat was hoognodig, want door stijgende studentenaantallen werden te veel universiteiten en hogescholen anonieme leerfabrieken. Studenten moeten weer centraal komen te staan en docenten moeten weer de ruimte krijgen om goed onderwijs te geven. Daarom ben ik verheugd over de strategische agenda van minister Bussemaker, die precies aan de wensen van de Partij van de Arbied tegemoet komt.

In de strategische agenda worden ook stappen gezet om het doorgeslagen rendementsdenken een halt toe te roepen. De minister volgt de eis van de PvdA om het bindend studieadvies na het eerste jaar niet in te voeren. Daarmee houden studenten de mogelijkheid om bijvoorbeeld bestuurswerk te doen, zonder daar op te worden afgerekend. Ook onderstreept de minister in haar plannen de noodzaak om studenten en docenten meer inspraak te geven. Dat is mooi, maar wat mij betreft mag het nog ambitieuzer. De eerste stappen hiertoe zijn gezet. Ik zal me hier voor blijven inzetten.

Studenten en docenten gaan profiteren van de investeringen in het hoger onderwijs. Intensievere begeleiding, kleinschaliger onderwijs en meer docenten zorgen ervoor dat iedere studenten het beste uit zichzelf kan halen. Daarmee stomen we onze universiteiten en hogescholen klaar voor de toekomst en houden we ze toegankelijk voor iedereen.