Door samenwerking wordt de koek groter

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op donderdag 16 juli 2015, 2:08.

Tijdens een werkbezoek aan het Zeeuwse Schouwen Duivenland heeft Erik Ziengs nogmaals het belang van de Recron voor het toerisme en de recreatie benadrukt: “Door samen te werken in een brancheorganisatie wordt de koek alleen maar groter. In nauwe  samenwerking kunnen kleine en grote problemen beter onder de aandacht worden gebracht.”

Toerisme en recreatie zijn van levensbelang voor de Zeeuwse economie. Erik Ziengs kwam zich niet alleen persoonlijk op de hoogte stellen, hij wilde ook in gesprek met de betrokken ondernemers. Daarbij waren overigens ook een groot aantal lokale, provinciale en landelijke VVD-politici aanwezig. Waaronder het Zeeuwse VVD Tweede Kamerlid André Bosman.

De bijeenkomst werd gehouden op Camping Julianahoeve in Renesse. De verzamelde recreatie-ondernemers konden daar hun verhaal kwijt en problemen voorleggen. Daarbij scoorde vooral de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) hoog. Met name omdat deze voorziening regelmatig door derden wordt misbruikt. O.a. om extra heffingen op te leggen. Waardoor de ondernemers met nóg meer zinloze regels worden opgezadeld.

Maar ook het Ondernemingsdossier en de verhoging van de BTW baarden grote zorg. Die laatste mag dan inmiddels van tafel zijn, de recreatiebranche is er niet gerust op. Erik Ziengs riep de ondernemers op om met behulp van hun brancheorganisatie te blijven lobbyen in Den Haag. Hij zegde in ieder geval toe alles te zullen doen om voor de belangen van de recreatie-ondernemers op te komen.

Niet alleen klachten, ook vele mogelijkheden passeerden de revue. Waaronder een combinatie van zorg en toerisme. Waarbij zorginstellingen mede gebruik maken van voorzieningen van recreatiebedrijven. In Zeeland zien ze daarin grote mogelijkheden. Maar dan zullen wel wettelijke regels en obstakels weggenomen moeten worden. Erik Ziengs gaf aan de boodschap goed begrepen te hebben. Maar spoorde de ondernemers opnieuw aan om zich gezamenlijk te presenteren. Dat kan namelijk dienen als extra steun in de rug.